Chính Sách Bảo Hành

- Hàng hoá: Bảo hành 12 tháng theo chế độ nhà sản xuất.

- Phụ tùng: Bảo hành 03 tháng theo chế độ nhà sản xuất