Công tắc áp suất CS

Công tắc áp suất CS có công tắc ba cực và vi sai điều chỉnh.
Các công tắc áp suất được trang bị một công tắc thủ công sẽ khóa hệ thống tiếp xúc ở vị trí mở độc lập với áp suất trong hệ thống.
• Để tự động khởi động và dừng máy nén khí và nước
máy bơm
• Phạm vi áp suất: 2 đến 20 bar
• Hệ thống liên lạc: 3 cực (tiêu chuẩn) và 1 cực (phụ kiện)
• Điều chỉnh chênh lệch từ 0,7 đến 7 bar
• Công tắc thủ công để khóa hệ thống liên lạc
• Van cứu trợ (phụ kiện)
• Bao vây IP43 hoặc IP55
• Phiên bản cho nước uống