Hướng tới hiệu quả thông qua sự khác biệt !

                “Tối đa hóa lợi ích cho khách hàng thông qua sự khác biệt !”

Nội dung khác biệt

Chợ và Siêu Thị Truyền Thống

Siêu thị online tại sao không ?

   1.       Thời gian đi lại

   60 phút

   Không

   2.       Thời gian chọn sản phẩm

   15-30 phút

   5-10 phút

   3.       Chi phí mặt bằng

   Có

   Không

   4.       Chi phí trưng bày

   Có

   Không

   5.       Chi phí bán hàng

   Trên 3% giá thành

   Nhỏ hơn 1% giá thành

   6.       Thời gian bán hàng

   Trung bình 12h/ngày

   24/24h ngày

   7.       Địa điểm phân phối

   Phạm vi 10-20km

   Toàn quốc kể cả các đảo

   8.       Khả năng so sánh giá

   Hạn chế

   Chủ động trước khi quyết định

   9.       Sản phẩm phân phối

   Hàng có sẵn

   Hàng có sẵn / chờ đặt hàng..

   10.     Đối tượng phục vụ

  Bị giới hạn: Ăn mặc lịch sự, có phương tiện đi lại.

   Tất cả