Công Tắc BCP

Công tắc BCP là một loạt các công tắc áp suất chuyên dụng để theo dõi an toàn và áp suất của nồi hơi và nước nóng.

Công tắc BCP kết hợp một microwitch chuyển đổi một cực trong đó vị trí tiếp xúc phụ thuộc vào áp suất trong cổng kết nối và giá trị cài đặt phạm vi.

Để cài đặt, trong đó ;hoạt động đặc biệt quan trọng vì lý do an toàn, nên sử dụng điều khiển không an toàn.

Công tắc BCP gồm:  BCP1, BCP1H, BCP2, BCP2H, BCP2L, BCP3, BCP3H, BCP3L, BCP4, BCP4H, BCP4L, BCP5, BCP5H, BCP5L, BCP6, BCP6H, BCP6L, BCP7, BCP7H