MCB Siemens

Các MCB Sê-ri 5SL6 của Siemens 5SL6 hiển thị tất cả các đặc tính kỹ thuật nổi bật mà bạn mong đợi từ một sản phẩm của Siemens, các tính chất đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và có thể dự đoán mọi lúc.

 

Sê-ri 5SL6 dễ vận hành với thiết kế gọn nhẹ và chỉ thị rõ ràng, có màu.

 

Các tính năng an toàn bổ sung của Siemens bao gồm Bộ phận tiếp xúc cách điện và chốt DIN từ xa để ngăn chặn mọi tiếp xúc vô ý với các bộ phận sống trong quá trình lắp đặt và bảo trì.

 

Sê-ri 5SL6 của Siemens lý tưởng cho tất cả các ứng dụng chung và có sẵn trong phân loại từ 6A đến 63A trong các thiết kế đơn, đôi và ba cực. Cấu hình vấp tiêu chuẩn là đường cong “C”

 

Liên hệ với Chúng tôi để biết thêm chi tiết.