Van ổn nhiệt AVTA Danfoss

Van ổn nhiệt AVTA được sử dụng rộng rãi để kiểm soát nhiệt độ trong nhiều loại thiết bị và lắp đặt khác nhau trong đó
làm mát là cần thiết.
• Van tĩnh nhiệt tự hoạt động cho dòng làm mát chính xác kiểm soát dựa trên nhiệt độ cảm biến.
• Cảm biến mao quản với điện tích hấp phụ, điện tích khối hoặc phí phổ quát, tùy thuộc vào ứng dụng.
• Mở khi nhiệt độ tăng.
• Thân van bằng đồng hoặc thép không gỉ.
• Đối với phương tiện cực kỳ tích cực, cũng có sẵn bằng titan
Van ổn nhiệt AVTA gồm AVTA 10, AVTA 15, AVTA 20, AVTA 25.